WC bloks 40g Brait Bouquet

0,69

17.25 €/kg

Nav pieejams

atlikumā

+

Apraksts

1. Tīra 2. Atsvaidzina 3. Novērš kaļķakmens veidošanos 4. Neitralizē smakas Brīdinājums: Kairina elpošanas orgānus un ādu. Pastāv risks gūt nopietnus redzes bojājumus. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no saskarsmes ar ādu un acīm. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Valkāt piemērotus cimdus un acu/sejas aizsardzību. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Nesajaukt šo produktu ar citiem tīrīšanas līdzekļiem vai skābēm, kas varētu radīt indīgus izgarojumus. Lietot ievērojot instrukcijas. Ieteicams līdz: skatīt uz iepakojumu. Sastāvs: >30% anjonu virsmaktīvās vielas, smaržas, linalols, gerjanols, citronellols, kumarīns, eugenols, limonēns, benzils, benzoāts. Var izraisīt alerģisku reakciju.