Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā ventspils.citro.lv.Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas ventspils.citro.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

 • CITRO – tiešsaistes tirdzniecības vieta ventspils.citro.lv un saistīto tiesību īpašnieks AS “DIĀNA”, reģistrācijas Nr. LV41203000447, juridiskā adrese: Andreja iela 5, Ventspils, LV-3601, Latvija, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
 • Klients – fiziskā persona, kura pasūta preces Citro, ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Citro;
 • CITRO E-VEIKALS – tiešsaistes tirdzniecības vieta ventspils.citro.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
 • Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir piegādes zonā un norādīta klienta pasūtījumā;
 • Piegādes zona – Ventspils pilsētas robeža (tai skaitā I.Mičurina iela), Tārgales pagasta apdzīvotās vietas ar pasta indeksu LV-3621, kā arī Pīpiķi, Būšnieki, Akmeņdziras;
 • Pickup saņemšanas punkts – pasūtīto preču saņemšana citro veikalā Andreja ielā 5, kas noteikts pasūtījuma detaļās un / vai šajos Lietošanas noteikumos.

2. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

Preču cenas ventspils.citro.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas.

Pēc pasūtījuma saņemšanas CITRO nosūta klientam e-pastā attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins ir derīgs bez paraksta.

CITRO ir noteicis fiksētu maksu par iepakojumiem, kas tiks izmantoti komplektēšanas procesā. Cena par iepakojumu sastāv no preču komplektācijas iepakojuma izmaksām, var ietvert vieglās plastmasas maisiņu izmaksas, papildus plastmasas maisiņu izmaksas un vienreizējas lietošanas plastmasas trauku izmaksas.

Preces tiek komplektētas papīra maisos, saldētās preces var tikt komplektētas vieglās plastmasas maisos.

Vieglās plastmasas maisiņi, kas nepieciešami fasētās / nefasētās pārtikas iepakošanai, ir par maksu (izņemot ļoti vieglās plastmasas maisiņus, kuru biezums nepārsniedz 15 mikronus un kas nepieciešami higiēnas nolūkos pārtikas primārai iepakošanai. Tie ir bezmaksas).

Ja ir izvēlēts piegādes veids Saņemt Citro veikalā, tad pasūtījumus var apmaksāt, izmantojot šādus elektronisko maksājumu pakalpojumus:

 1. Apmaksa ar bankas karti
  Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.
  Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.
 2. Apmaksa ar banku
  Veic tiešo bankas maksājumu no sava bankas konta. Izvēlieties banku, kuras klients Jūs esat un Jūs tiksiet novirzīts uz šis bankas mājas lapu. Ievadiet savus interneta bankas lietotāja datus un Jums atvērsies automātiski sagatavots pasūtījuma apmaksas dokuments. Apstipriniet to un veiciet maksājumu par savu pasūtījumu.

Ja ir izvēlēts piegādes veids Piegādāt uz norādīto adresi, tad pasūtījumus var apmaksāt, izmantojot šādus elektronisko maksājumu pakalpojumus:

 1. Apmaksa ar bankas karti
  Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes VISA, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.
  Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.
 2. Apmaksa ar banku
  Veic tiešo bankas maksājumu no sava bankas konta. Izvēlieties banku, kuras klients Jūs esat un Jūs tiksiet novirzīts uz šis bankas mājas lapu. Ievadiet savus interneta bankas lietotāja datus un Jums atvērsies automātiski sagatavots pasūtījuma apmaksas dokuments. Apstipriniet to un veiciet maksājumu par savu pasūtījumu.
 3. Apmaksa ar karti pie preču saņemšanas
  Maksājiet ar karti kurjeram saņemšanas brīdī.

***Tiek izmantots gadījumā, ja prece ir nestandarta izmēra un/vai ir nepieciešams papildus iepakojuma materiāls, lai novērstu iespējamo pārtikas saskarsmi ar blakus produktiem.

**** Vienreizējas lietošanas plastmasas trauks, kas nepieciešams nefasētās pārtikas iepakošanai, ir par maksu.

3. Produktu apkopošana

CITRO cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ CITRO negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produktu būs tie paši, kas tiks piegādāti.

Var rasties nepieciešamība aizvietot pasūtītos produktus. Klientam ir iespēja izvēlēties pasūtījuma veidošanas brīdī, vai Klients neiebilst aizvietot pasūtīto produktu, kas tajā brīdī nav pieejams, ar citu produktu. Ja Klients ir izvēlējies neaizvietot nepieejamos produktus, pasūtījums tiks izpildīts tikai ar pieejamo produktu daudzumu. Ja Klients ir izvēlējies pieļaut produktu aizvietošanu, CITRO pieliks visas pūles, lai atrastu tos produktus, kas pēc CITRO ieskatiem ir vislabākā alternatīva. Tomēr CITRO nevar nodrošināt, ka, ja alternatīvs produkts tiks atrasts, izvēlētā alternatīva noteikti atbildīs Klienta cerībām.

Klients tiks informēts pirms preču saņemšanas / piegādes par saņemamiem produktiem un, ja attiecināms, par produktu aizvietošanu. Klientam vienmēr būs tiesība atteikties no alternatīvā produkta pasūtījumu nodošanas brīdī un saņemt atpakaļ samaksāto summu atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Cena par alternatīvo produktu izpildītajam pasūtījumam tiek aprēķina atbilstoši produktam, ko izvēlējās Klients pasūtījuma izveidošanas brīdī. Gadījumā, ja cena par piegādāto alternatīvo produktu ir lielāka par Klienta izvēlētā produkta cenu, CITRO nodrošina, ka Klientam nebūs jāmaksā papildus. Ja cena par piegādāto produktu alternatīvo produktu ir mazāka, nekā Klienta izvēlētais produkts pasūtījuma veikšanas brīdī, pārmaksātā summa starp izvēlēto un piegādāto produktu tiks atgriezta atbilstoši iepriekš izmantotajai samaksas metodei. Summa tiks atmaksāta nekavējoties, tomēr, lai Klients pamanītu izmaiņas savā Klienta kontā, var paiet vairākas darba dienas.

4. Kvalitātes garantija un atbildība

CITRO vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu veikala plauktā un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un CITRO neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Klienta vēlmēm. Gadījumos, kad Klients nav apmierināts ar produkta kvalitāti, Klients var atteikties no konkrētā produkta pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdī, saņemot pilnīgu atmaksu.

Produkti, kas attēloti ventspils.citro.lv, var neatbilst izmēra, formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

Visu ventspils.citro.lv piedāvāto produktu īpašības vispārīgi norādītas katra produkta aprakstā. CITRO ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi. Par produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs.

5. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot CITRO. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos CITRO izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

Ja Klients ir pārdomājis par produktiem, kas ātri bojājas, tie var tikt atgriezti derīguma termiņa ietvaros. Klientam jāņem vērā, ka CITRO nevar pieņemt atpakaļ noteiktus produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ (piemēram, zobu birstes vai produktus ar īsu derīguma termiņu utt.).

No svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu, kas izmantotas, lai aizvietotu Klienta sākotnēji izvēlēto preci, Klients var atteikties tikai piegādes vai izsniegšanas brīdī, tās atgriežot piegādātājam piegādes brīdī vai CITRO darbiniekam izsniegšanas brīdī. CITRO veiks naudas atgriešanu par šīm precēm.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to ziņojot CITRO Klientu Servisam. Klients var atteikties no pārtikas un nepārtikas precēm, izņemot svaigās pārtikas precēm ar īsu derīguma termiņu. CITRO ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no pārtikas un nepārtikas precēm, šīs preces ir jānogādā atpakaļ CITRO veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda Klientu Serviss. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

Atgriežot pārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, CITRO patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Atgriežot nepārtikas preces veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, CITRO patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm. Nepārtikas preces ar garantijas laiku, kurām ir neatbilstoša kvalitāte, var atgriezt noteiktajā garantijas termiņā, pirms tam konsultējoties ar Klientu Servisu.

Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas CITRO Klientu Servisā ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un Klientu Serviss noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. CITRO patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt Klientu Servisa centrā vai veikalā, no kura tika veikta piegāde vai izsniegšana.

Atgriešanas forma:  Atteikuma tiesību veidlapa

6. Pasūtījuma atcelšana

Nopietnu apstākļu gadījumā, CITRO var uz laiku vai pilnībā  pārtraukt ventspils.citro.lv darbību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. šādos gadījumos, CITRO atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

ventspils.citro.lv rezervē tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes. CITRO ir tiesības atteikties un / vai izpildīt Klientu pasūtījumus, elektroniski informējot Klientu, ja Klients pasūta preces neparasti lielā daudzumā (neatkarīgi no tā, vai produkti ir pasūtīti vienā vai vairākos īslaicīgos pasūtījumos) un / vai ja pasūtījums(-i) satur citas vairumtirdzniecības pazīmes.

7. Klientu serviss

Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos ventspils.citro.lv, CITRO iedrošina sazināties ar CITRO Klientu Servisu Andreja iela 5, Ventspils, LV-3601 laikā no 08:30-17:00 pa telefonu +371 28621498 vai e-pastu: ecitro@diana.lv.

8. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

Ja CITRO pārkāpj šos Lietošanas noteikumu, CITRO būs atbildīgs tikai par zaudējumiem, kurus Klients ir cietis tieša pieļautā pārkāpuma rezultātā, ciktāl šie zaudējumi ir saprātīgi paredzami abām pusēm.

CITRO var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos. Ja CITRO veiks izmaiņas Lietošanas noteikumos, CITRO informēs Klientu bez nepamatotas kavēšanās, ievietojot informāciju par izmaiņās ventspils.citro.lv.

Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

Ja jebkurš no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem pēc tiesas vai citas kompetentas iestādes ieskatiem ir uzskatāms par neatbilstoši likumam, nepareizu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo Lietošanas noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ja Klients uzskata, ka CITRO ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9. Privātuma politika

Mūsu privātuma politika ir pieejama šeit.