Piegādes informācija

Piegāde

Piegāde tiks veikta uz adresi, ko Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī. CITRO piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

  • piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
  • mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski.

CITRO vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi CITRO var nodrošināt piegādi līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai, bet diemžēl CITRO nevar nodrošināt piegādi līdz Klienta galdam. Ja uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, CITRO var nodrošināt piegādi līdz tai.

CITRO nodrošina produktu piegādes Ventspils pilsētas teritorijā (tai skaitā I.Mičurina ielā), Tārgales pagasta apdzīvotās vietās ar pasta indeksu LV-3621, kā arī Pīpiķos, Būšniekos, Akmeņdzirās un Vārvē. Par precīzu preču nodošanas vietu ārpus pilsētas robežas CITRO piegādātājs sazināsies ar Klientu personīgi.

Produktu piegādes pieejamas katru nedēļās dienu šādos laika intervālos:

  • 9:00-11:00
  • 11:00-13:00
  • 13:00-15:00
  • 15:00-17:00
  • 17:00-19:00
  • 19:00-21:00

Izņemot:

Akmeņdziras -piegāde katru nedēļas dienu 17:00-19:00.

Vārve – piegāde katru nedēļas dienu 11:00-13:00 un 19:00-21:00

Tikai personas, kuras ir vismaz 18 gadu vecas, ir tiesīgas saņemt alkoholiskos dzērienus. CITRO seko “Domā 25” politikai. Piegādājot ar vecumu ierobežotus produktus, ja persona, kura saņem tos, izskatās jaunāka par 25 gadiem, tiks lūgts uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, produkti paliks pie piegādātāja.

Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kurš varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mūsu Klientu Centru, lai vienotos par jaunu piegādes laiku vai par Klienta pasūtījuma saņemšanu noteiktā veikalā.

Šādos gadījumos, ja CITRO ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu, ja piegādātājs Klienta pasūtījumu ir centies piegādāt Klienta norādītajā laikā.

Lai gan CITRO dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, CITRO neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

Pickup saņemšanas punkts

Ja Klients izvēlas saņemt pasūtījumu veikalā, laika periods un veikals pasūtījuma saņemšanai tiks noteikts, kad Klients veiks pasūtījumu.

Pasūtījumu saņemšana ir iespējama tikai Klienta rezervētajā laika periodā. Klientiem nebūs iespējams saņemt pasūtījumu agrāk nekā norādītajā laikā. Ja Klients ierodas vēlāk, Klients, iespējams, varēs saņemt pasūtījumu – lūdzam kontaktēties ar CITRO personālu noteiktajā pasūtījuma saņemšanas punktā vai Klientu Servisu, lai noskaidrotu pasūtījuma saņemšanas iespējas.

Pasūtījumi tiek izsniegti visās nedēļas dienās 9:00 līdz 21:00.

Alkoholu saturošie dzērieni var tikt saņemti tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu (derīga ID karte vai pase).

Ja Klients neierodas pēc pasūtījuma rezervētajā laika periodā, CITRO ir tiesības atcelt pasūtījumu un atgriezt Klientam summu, izmantojot Klienta iepriekš izmantoto samaksas metodi, par tiem pasūtījuma produktiem, kurus var atgriez pārdošanā. CITRO rezervē tiesības ieturēt samaksu par pasūtījuma daļu, kuru nevar atgriezt pārdošanā, tai skaitā, bet ne tikai, par produktiem, kas ātri bojājas.

Piegādes izmaksas

Papildus preču un iepakojumu cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par mājas piegādes pakalpojumiem 3 EUR, ja preču kopējā summa ir zemāka par 20,00 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču summa ir 20,00 EUR un vairāk.

Preču piegādei uz Akmeņdzirām un Vārvi piemērojama papildmaksa 2 EUR neatkarīgi no pasūtījuma summas. Ja preču un iepakojumu kopējā summa ir zemāka par 20,00 EUR, tad papildus tiek piemērota samaksa 3 EUR par mājas piegādes pakalpojumiem. Pasūtījuma summai 20,00 EUR un vairāk, mājas piegādes pakalpojumu samaksa 3 EUR netiek piemērota.