akcija

WC tablete 50g Brait Pine tvertnei

0,59

Akcija spēkā no 14.09.2022 līdz 12.10.2022
11.80 €/kg

Nav pieejams

atlikumā

+

Apraksts

Tualetes (WC) “Brait” tablete (50 g) ar priežu aromātu Nokrāso ūdeni zaļu, tīra, rada aktīvās putas, palīdz novērst kaļķakmens veidošanos. Ērti lietojams, tableti neizņemt no iesaiņojuma. Izmantošana. Iemetiet tableti tualetes tvertnes pretējā malā ūdens ienākošajai plūsmai (skatīt attēlā). Tableti neizņemt no iesaiņojuma, tas sadalīsies ūdenī. Kad sāk mainīties ūdens krāsa, jāmaina tablete.Saturs: nātrija C10-13 alkilbenzosulfonāts. Bīstamība. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens videi un organismiem ar ilgstošu iedarbības efektu. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, jābūt pieejamam iepakojuma marķējumam. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Valkāt aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus. Ja nokļuvis uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja tiek kairināta āda: jāsaņem medicīniskā palīdzība. Uzmanību. Ja produkts nokļūst acīs, vairākas minūtes acis jāskalo ar ūdeni. Ja nepieciešams, jāizņem kontaktlēcas un jāturpina skalot acis. Satur tartrazīni (skābe 23), kas var radīt alerģisku reakciju. Izlietot līdz (kā norādīts uz iepakojuma). Sastāvs: No 15-30% virsmas aktīvās vielas. Ražotājs: DRAMERS, Rabovice, Olszynowa iela 38, 62-020 Swarzedz, Polija, tālr. +48 61 624 55 00, www.dramers.com.pl, info@dramers.com.pl