akcija

WC tablete 50g Brait Ocean tvertnei

0,59

Akcija spēkā no 14.09.2022 līdz 12.10.2022
11.80 €/kg

Nav pieejams

atlikumā

+

Apraksts

Tualetes (WC) “Brait” tablete (50 g) ar zila ūdens efektu Jauna formula, higiēna un svaigums. Tīra, atsvaidzina, rada aktīvās putas. Nokrāso ūdeni zilu, tīra, rada aktīvās putas. Ērti lietojams, tableti neizņemt no iesaiņojuma. Izmantošana. Iemetiet tableti tualetes tvertnes pretējā malā ūdens ienākošajai plūsmai (skatīt attēlā). Tableti neizņemt no iesaiņojuma, tas sadalīsies ūdenī. Kad sāk mainīties ūdens krāsa, jāmaina tablete.Saturs: nātrija C10-13 alkilbenzosulfonāts, kokamīds. Bīstamība. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens videi un organismiem ar ilgstošu iedarbības efektu. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, jābūt pieejamam iepakojuma marķējumam. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Valkāt aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus. Ja nokļuvis uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja tiek kairināta āda: jāsaņem medicīniskā palīdzība. Uzmanību. Ja produkts nokļūst acīs, vairākas minūtes acis jāskalo ar ūdeni. Ja nepieciešams, jāizņem kontaktlēcas un jāturpina skalot acis. Tvertnes saturu izmantot atbilstoši pašvaldībā noteiktajiem atkritumu dalītās vākšanas noteikumiem. Ja šķīdums nonāk uz kādas virsmas, nekavējoties notīrīt virsmas. Sastāvs: vairāk kā 30% virsmas aktīvās vielas, mazāk kā 5% ne-jonu virsmas aktīvās vielas. Ražotājs: DRAMERS, Rabovice, Olszynowa iela 38, 62-020 Swarzedz, Polija, tālr. +48 61 624 55 00, www.dramers.com.pl, info@dramers.com.pl