WC bloks 40g Brait Lemon uzpild.

0,45

11.25 €/kg

Nav pieejams

atlikumā

+

Apraksts

Tualetes (WC) “Brait” bloks ar citronu aromātu Tīra un atsvaidzina, novērš kaļķakmens veidošanos, neitralizē. Satur nātrija C10-13 alkilbenzosulfonātu, nātrija karbonāta peroksīdu. Bīstamība. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens videi un organismiem ar ilgstošu iedarbības efektu. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, jābūt pieejamam iepakojuma marķējumam. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Valkāt aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus. Ja nokļuvis uz ādas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja tiek kairināta āda: jāsaņem medicīniskā palīdzība. Uzmanību. Ja produkts nokļūst acīs, vairākas minūtes acis jāskalo ar ūdeni. Ja nepieciešams, jāizņem kontaktlēcas un jāturpina skalot acis. Izmantot norādītajam mērķim. Sastāvs: vairāk kā 30% virsmas aktīvās vielas, mazāk kā 5% balinātāji uz skābekļa bāzes, smaržvielas. Ražotājs: DRAMERS, Rabovice, Olszynowa iela 38, 62-020 Swarzedz, Polija, tālr. +48 61 624 55 00, www.dramers.com.pl, info@dramers.com.pl