akcija

Gaisa atsvaidzinātājs 425g Air Brait Exotic Fruits

1,29

Akcija spēkā no 14.09.2022 līdz 12.10.2022
3.04 €/kg

Nav pieejams

atlikumā

+

Apraksts

Brait magic mist ir gaisa atsvaidzinātājs uz ūdens bāzes ar izsmalcinātu smaržu, kas neitralizē smakas un atsvaidzina un mitrina gaisu. Pateicoties dabīgajai formulai to var izmantot, lai atsvaidzinātu audumu (apģērbu, aizkarus, utt.) Lietošanas instrukcijas: pagrieziet vāciņu „OPEN” pozīcijā. Smidzināt prom no sejas. Brīdinājums:Uzmanību H319Izraisa nopietnu acu kairinājumu P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā P233 Tvertnei jābūt cieši noslēgtai P410 Aizsargāt no saules gaismas.P301+P310: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANAS CENTRU vai meklējiet mediķu palīdzību P305+P351+P338: NOKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot acis ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.Turpināt skalot. .Ieteicams līdz: skatīt uz iepakojuma.